öSTERSMIDE AB

Hög kvalitet / Ständig utveckling / Excellent personlig service

om östersmide ab

Östersmide grundades 1989 och har sedan starten varit en betydelsefull aktör inom smidesbranschen. Kunskapen som vi skaffat oss under dessa årtionden gör att vi med säkerhet kan påstå att vi är en pålitlig leverantör då det gäller smidesprodukter.

Vår kunskap och erfarenhet har lett till ett brett produktutbud där bland annat svängda trappor, raka trappor, räcken av olika slag, inbrottsskydd och grindar ingår. Företagets nisch och specialitet är design, tillverkning och montering av våra specialtillverkade trappor. Vi arbetar dagligen med att förbättra kvaliteten på våra produkter, synnerligen då det gäller våra designtrappor, där vår målsättning är att utveckla och fortsätta erbjuda en ytterst attraktiv produkt.

Vår mångåriga tradition och erfarenhet gör det möjligt för oss att leverera trappor och räcken med väldigt hög kvalitet. Som strategi har vi sedan begynnelsen valt att vara bäst i det vi gör och i och med det har vi behållit fokus. Våra höga kvalitetskrav vid val av leverantörer och samarbetspartners är ännu en starkt bidragande faktor till vår höga kvalitet.


Att hålla en hög kvalitet kräver ständig utveckling inom flera olika områden. Ett exempel är företagets kompetensutveckling där vi dagligen strävar efter att förbättra vår personals kunskaper. Ett annat område som det läggs mycket energi åt är att utveckla produktionsprocessen. Vi anser oss ha nått ett högt stadium i denna process, men vi vet att det är möjligt att ständigt bli bättre.

Personlig service är en självklarhet för oss. Detta tar sig i uttryck i en djup dedikation där vi värnar om varje enskild kund. En stark värdering i företaget är att vi vill tillfredställa kundens behov och önskemål till 100 procent. Som ett bevis för detta kundanpassas alla produkter efter individuella mått och preferenser.

Vi har en omfångsrik kundkrets som består av såväl privata som företagskunder, där t.ex. arkitekter och byggentreprenörer ingår. Gemensamt för våra kunder är att de ställer höga krav, både då det gäller kvalitet och utformning av trappor och räcken, vilket gör det naturligt att välja oss som leverantör.

Svängda trappor, raka trappor, räcken, balkongräcken och mycket mera.

Välkommen till Östersmide i Spånga, Stockholm!